Skarżyńska, K. „Relacje Rodzice-Dzieci a poglądy Na świat osób dorosłych”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 9, luty 2021, s. 199-205 (PL), 477, doi:10.34862/sp.2020.9.