Naraghi, N. M., A. Kassan, i A. Herzog. „Fenomenologiczna Analiza Kulturowej Tranzycji Nowo przybyłej młodzieży. Przesłanki Dla Poradnictwa międzykulturowego ”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 9, luty 2021, s. 140-170 (PL), 420, doi:10.34862/sp.2020.7.