Breton, H. „Poradnictwo I Doradztwo Dla dorosłych: Paradygmat Narracyjny”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 9, luty 2021, s. 13-24 (PL), 293, doi:10.34862/sp.2020.1.