da Cruz Amorim, R., i L. A. Fialho da Costa. „Choroba I Hospitalizacja. Kilka myśli O Poradnictwie Rodzinnym Jako Trosce”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 9, luty 2021, s. 277-287 (PL), 553, doi:10.34862/sp.2020.18.