Lucas Casanova, M., A. Bilon, R. Alexander, S. Toiviainen, A.-J. Albien, M. P. Paixão, P. Costa, R. Lawthom, i J. L. Coimbra. „Sprawiedliwość społeczna W Doradztwie Zawodowym I Poradnictwie (Career Guidance and Counselling – CGC) Jako Postulat niezbędny Do Wspierania Nawigowania życiem W Szybko zmieniającym Się świecie. ”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 9, luty 2021, s. 257-262 (PL), 534, doi:10.34862/sp.2020.14.