Mendel, M. „«Czas święty» Fazy Liminalnej. Nowa Perspektywa Racjonalizacji Doradztwa”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 9, luty 2021, s. 44-76 (PL), 322, doi:10.34862/sp.2020.3.