Kozielska, J., i A. Skowrońska-Pućka. „Inauguracyjne Posiedzenie Sekcji Poradnictwa Pedagogicznego Przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Poznań, 27 Listopada 2020 Roku ”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 9, luty 2021, s. 266-271 (PL), 542, doi:10.34862/sp.2020.16.