Górka, A. E. „Doradcy Zawodowi W Szkole Podstawowej. Projekt Doskonalenia Poradnictwa W Szkole Realizowany Przez Fundację Imago, Sierpień-grudzień, 2020 Roku”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 9, luty 2021, s. 272-274 (PL), 548, doi:10.34862/sp.2020.17.