Chojnacka, A. „Poradnictwo W żałobie (grief Counseling) Dla Kobiet doświadczających Straty Prokreacyjnej”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 10, grudzień 2021, s. 173-189 PL; 396, doi:10.34862/sp.2021.10.