Dębska, E., i M. Mazur-Mitrowska. „Solidne Podstawy – Profesjonalne działania. XXXI Konferencja Szkoleniowa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych I Zawodowych RP. Warszawa, 24–25 września 2021 Roku”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 10, grudzień 2021, s. 224-229 PL; 446, doi:10.34862/sp.2021.15.