Kopciewicz, L. „Poradoznawstwo I Poradnictwo W Czasach Globalnego Kryzysu Klimatycznego ”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 10, grudzień 2021, s. 29-44 PL; 262, doi:10.34862/sp.2021.2.