Solarczyk-Ambrozik, E. „Przeobrażenia W Obszarze Pracy I Nowe Wyzwania Kompetencyjne a Zmiany Paradygmatyczne W Doradztwie Zawodowym”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 10, grudzień 2021, s. 45-62 PL; 276, doi:10.34862/sp.2021.3.