Pineau, G. „Paradygmatyczne przejścia W Tworzeniu Koncepcji «doświadczeniowe Uczenie się» Z Poradnictwem W Tle”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 10, grudzień 2021, s. 83-100 PL; 311, doi:10.34862/sp.2021.5.