Siarkiewicz, E., A. Słowik, i A. Bilon-Piórko. „Poradnictwo W międzynarodowym środowisku zróżnicowanym Kulturowo Na łamach "Studiów Poradoznawczych/ Journal of Counsellogy"”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 10, grudzień 2021, s. 101-115 PL; 327, doi:10.34862/sp.2021.6.