Valenzuela, V. „Orkiestry młodzieżowe I dziecięce Jako Instytucje Doradcze. Ku Poradnictwu Przez Sztukę”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 10, grudzień 2021, s. 116-135 PL; 341, doi:10.34862/sp.2021.7.