Nawój-Połoczańska, J., i A. Skowrońska-Pućka. „Pomoc – Wsparcie społeczne – Poradnictwo. Między Teorią a Praktyką Wspierania Jednostki W życiu Osobistym, Edukacji I Pracy. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Poznań, 25 Marca 2021 Roku”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 10, grudzień 2021, s. 217-223 PL; 439, doi:10.34862/sp.2021.14.