Mallet, M.-A., i A. Słowik. „Wsparcie W Rozwoju Zawodowym Francuskich Nauczycieli I dyrektorów szkół Przez Federację Formiris”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 10, grudzień 2021, s. 136-152 PL; 360, doi:10.34862/sp.2021.8.