Labbé, S. „Etyka Zawodowa Jako «mądrość praktyczna» I źródło zaangażowania Zawodowego”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 10, grudzień 2021, s. 155-172 PL; 379, doi:10.34862/sp.2021.9.