Kaiser, I., M. Cygan, i O. Leśniak. „Catherine Nafti-Malherbe Małoletni Imigranci We Francji. Streszczenie wykładu”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 10, grudzień 2021, s. 238-241 PL; 460, doi:10.34862/sp.2021.18.