Guichard, J. „Działania wspierające Konstruowanie Aktywnego życia: Punkt Zwrotny”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 11, grudzień 2022, s. 11-26 PL; 133, doi:10.34862/sp.2022.1.