Piorunek, M. „Scenariusze Edukacji I Rynku Pracy przyszłości – Zapotrzebowanie Na Poradnictwo”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 11, grudzień 2022, s. 41-54 PL; 161, doi:10.34862/sp.2022.3.