Frias, M., L. Alcoforado, i A. Cordeiro. „Młodzież NEET – Portret «stanu zawieszenia». Codzienne czynności I Postrzeganie Obecnego Momentu W Perspektywie życia”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 11, grudzień 2022, s. 57-80 PL; 177, doi:10.34862/sp.2022.4.