Łuczak, M. „Plany Edukacyjno-Zawodowe młodzieży Ostatnich Klas szkół Ponadpodstawowych Aglomeracji poznańskiej”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 11, grudzień 2022, s. 81-94 PL; 201, doi:10.34862/sp.2022.5.