Dębska, E., i M. Mazur-Mitrowska. „XXXII Konferencja Szkoleniowa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych I Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej «Razem można więcej – Osieciowani W doradztwie». Warszawa, 23–24 września 2022 Roku”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 11, grudzień 2022, s. 125-128 PL; 245, doi:10.34862/sp.2022.8.