Kargulowa, A. „Cztery podejścia W Budowaniu Poradoznawstwa. Wkład Polskich Badaczy W Tworzenie Nowej Dziedziny Wiedzy”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 12, grudzień 2023, s. 11-37 PL, 153, doi:10.34862/sp.2023.1.