Wołk, Z. „Długotrwale Bezrobotni XXI Wieku. Stary Problem W Nowych Uwarunkowaniach”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 12, grudzień 2023, s. 54-66 PL; 197, doi:10.34862/sp.2023.3.