Ribeiro, M. A. „Walidacja Dyskursywna: Narzędzie Narracyjne W Doradztwie Zawodowym Dla «wrażliwych» młodych dorosłych”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 12, grudzień 2023, s. 69-92 PL; 213, doi:10.34862/sp.2023.4.