Pieńkowski, A. „Portal Mapa Karier – Poradnictwo Kariery Bez międzyosobowego Kontaktu”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 12, grudzień 2023, s. 95-108 PL; 239, doi:10.34862/sp.2023.5.