Aszkiełowicz, A. „Andrzej Ładyżyński Życie Rodzinne Jako Szansa Rozwoju Osobowego Z Perspektywy Pedagogicznej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2020, Ss. 173.”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 12, grudzień 2023, s. 111-117 PL; 255, doi:10.34862/sp.2023.6.