Nawój-Połoczańska, J. „Zasady I Cele Poradnictwa Dla zrównoważonego Rozwoju W Czasach Turbulencji, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry UNESCO, Wrocław, 19–20 Października 2022”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 12, grudzień 2023, s. 127-130 PL; 270, doi:10.34862/sp.2023.8.