Ozimek, J. „Potencjalności I Konflikty wewnętrzne W Perspektywie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej Nossrata Peseschkiana. Kontekst Poradniczy”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 12, grudzień 2023, s. 133-148 PL; 275, doi:10.34862/sp.2023.9.