Minta, J. „Doktorat Joanny Kłodkowskiej: Radzenie Sobie Ze Zmianami W Organizacjach (na przykładzie pracowników OHP), Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 14 Czerwca 2012 Roku ”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, T. 2, grudzień 2019, s. 171-173 (pl), 335, doi:10.34862/sp.2013.12.