Słowik, Aneta. „Poradnictwo W życiu Polskiego Emigranta”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 90 (luty 22, 2021): 93-117 (PL), 371. Udostępniono październik 26, 2021. https://studiaporadoznawcze.pl/ojs/index.php/sp/article/view/152.