Nawój-Połoczańska, Joanna, i Agnieszka Skowrońska-Pućka. „Pomoc – Wsparcie społeczne – Poradnictwo. Między Teorią a Praktyką Wspierania Jednostki W życiu Osobistym, Edukacji I Pracy. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Poznań, 25 Marca 2021 Roku”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 100 (grudzień 31, 2021): 217-223 PL; 439. Udostępniono kwiecień 22, 2024. https://studiaporadoznawcze.pl/ojs/index.php/sp/article/view/199.