Aszkiełowicz, Aleksandra. „Andrzej Ładyżyński Życie Rodzinne Jako Szansa Rozwoju Osobowego Z Perspektywy Pedagogicznej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2020, Ss. 173.”. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy 120 (grudzień 7, 2023): 111-117 PL; 255. Udostępniono marzec 5, 2024. https://studiaporadoznawcze.pl/ojs/index.php/sp/article/view/254.