1.
Nawój-Połoczańska J. P. Paul Heppner, Bruce E. Wampold, Dennis M. Kivlighan, Jr. (2008). Research Design in Counseling (Projektowanie badań nad poradnictwem). Thomson: Brooks/Cole, Third Edithion, ss. 688. SP/JoC [Internet]. 30 grudzień 2019 [cytowane 25 maj 2022];50:150-154 (pl), 312. Dostępne na: https://studiaporadoznawcze.pl/ojs/index.php/sp/article/view/109