1.
Siarkiewicz E, Słowik A, Bilon-Piórko A. Poradnictwo w międzynarodowym środowisku zróżnicowanym kulturowo na łamach "Studiów Poradoznawczych/ Journal of Counsellogy". SP/JoC [Internet]. 31 grudzień 2021 [cytowane 6 lipiec 2022];100:101-115 PL; 327. Dostępne na: https://studiaporadoznawcze.pl/ojs/index.php/sp/article/view/197