1.
Siarkiewicz E. Imersja. Wgląd w poradnictwo na łamach Studiów Poradoznawczych/Journal of Counsellogy 2012–2022. SP/JoC [Internet]. 7 grudzień 2023 [cytowane 5 marzec 2024];120:38-53 PL, 181. Dostępne na: https://studiaporadoznawcze.pl/ojs/index.php/sp/article/view/250