1.
Nawój-Połoczańska J. Zasady i cele poradnictwa dla zrównoważonego rozwoju w czasach turbulencji, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katedry UNESCO, Wrocław, 19–20 października 2022. SP/JoC [Internet]. 7 grudzień 2023 [cytowane 5 marzec 2024];120:127-130 PL; 270. Dostępne na: https://studiaporadoznawcze.pl/ojs/index.php/sp/article/view/256