Tom 12 (2023)

Zapowiedzi:


Studia Poradoznawcze 2023


 


Studia i rozprawy


 


 Alicja Kargulowa


Cztery podejścia w budowaniu poradoznawstwa. Wkład polskich badaczy w tworzenie nowej dziedziny wiedzy


Four Avenues in Constructing Counsellogy: The Contribution of Polish Researchers to the Rise of a New Field of Knowledge


Elżbieta Siarkiewicz


Imersja. Wgląd w poradnictwo na łamach Studiów Poradoznawczych/Journal of Counsellogy 2012 -2022


Immersion: Insights into Counselling in Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy


Zdzisław Wołk


Długotrwale bezrobotni XXI wieku. Stary problem w nowych uwarunkowaniach


Long-Term Unemployed People in the 21st Century: An Old Problem amid a New Conjuncture


 


Opinie i komunikaty z badań


Marcelo Afonso Ribeiro


Walidacja dyskursywna: narzędzie narracyjne w doradztwie zawodowym z wrażliwymi wschodzącymi dorosłymi


Discursive Validation: A Narrative Tool for Career Counselling with Vulnerable Emerging Adults


 


Rekomendacje dla praktyki poradnictwa
 

Andrzej Pieńkowski


Mapa Karier – poradnictwo kariery bez międzyosobowego kontaktu


The Mapa Karier Portal:  Implementing Career Counselling without Personal Contact


 


Recenzje


Aleksandra Aszkiełowicz


Andrzej Ładyżyński Życie rodzinne jako szansa rozwoju osobowego z perspektywy pedagogicznej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020, ss. 173.


A review of Andrzej Ładyżyński’s Życie rodzinne jako szansa rozwoju osobowego z perspektywy pedagogicznej [Family Life as an Opportunity for Personal Development: A Pedagogical Perspective]. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT–Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020, 173 pp.


 


Aktualności i kronika


Tristram Hooley, Marcelo Afonso Ribeiro, Ronald Sultana, Anna Bilon-Piórko


Webinar “Poradnictwo kariery dla sprawiedliwości społecznej”, 11.03.2022 


Webinar “Career guidance for social justice”, 11.03.2022


 


Joanna Nawój-Połoczańska


VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zasady i cele poradnictwa dla zrównoważonego rozwoju w czasach turbulencji”, Wrocław 19-20 październiak 2022


The 5th International Conference of the UNESCO Chair The Principles and Aims of Guidance and Counselling for Sustainable Development in the Times of Turbulence, Wrocław, 19–20 October 2022


 


Varia


Jacek Ozimek


Potencjalności i konflikty wewnętrzne w perspektywie transkulturowej psychoterapii pozytywnej Nossrata Peseschkiana. Kontekst poradniczy


Capabilities and Internal Conflicts from the Perspective of Nossrat Peseschkian’s Transcultural Positive Psychotherapy: A Counselling Context

Opublikowane: lis 16, 2023

Tom 11 (2022)
Studia Poradoznawcze

Opublikowane: gru 30, 2022

Tom 10 (2021)

Opublikowane: gru 31, 2021

Tom 9 (2020)

Opublikowane: gru 30, 2020

Tom 8 (2019)

Opublikowane: gru 31, 2019

Tom 7 (2018)

Opublikowane: gru 31, 2018

Tom 6 (2017)

Opublikowane: gru 31, 2017

Tom 5 (2016)

Opublikowane: gru 31, 2016

Tom 4 (2015)

Opublikowane: gru 31, 2015

Tom 3 (2014)

Opublikowane: gru 31, 2014

Tom 2 (2013)

Opublikowane: gru 31, 2013

Tom 1 (2012)

Opublikowane: gru 31, 2012