Studia i rozprawy

Maria Passeggi - Poradnictwo jako dialogiczna sztuka wyłonienia się podmiotu autobiograficznego

Lucyna Kopciewicz - Poradoznawstwo i poradnictwo w czasach globalnego kryzysu klimatycznego

Ewa Solarczyk-Ambrozik - Przeobrażenia w obszarze pracy i nowe wyzwania kompetencyjne a zmiany paradygmatyczne w doradztwie zawodowym

 Sanna Vehviläinen - Kierunki i dylematy poradnictwa. Próba syntezy

Opinie i komunikaty z badań

Gaston Pineau - Paradygmatyczne przejścia w tworzeniu koncepcji „doświadczeniowe uczenie się” z poradnictwem w tle

Elżbieta Siarkiewicz, Aneta Słowik, Anna Bilon-Piórko - Poradnictwo w międzynarodowym środowisku zróżnicowanym kulturowo na łamach Studiów Poradoznawczych/ Journal of Counsellogy

Viviana Valenzuela - Orkiestry młodzieżowe i dziecięce jako instytucje doradcze. Ku poradnictwu przez sztukę

Marie-Anne Mallet, Aneta Słowik - Wsparcie w rozwoju zawodowym francuskich nauczycieli i dyrektorów szkół przez federację Formiris

Rekomendacje dla praktyki

Sabrina Labbé - Etyka zawodowa jako "mądrość praktyczna" i źródło zaangażowania zawodowego

Agnieszka Chojnacka - Poradnictwo w żałobie (grief counseling) dla kobiet doświadczających straty prokreacyjnej

Recenzje książek

Jolanta Lenart - Peter J. Robertson, Tristram Hooley, Phil McCash (Eds.) (2021). The Oxford Handbook of Career Development, New York: Oxford University Press, 2021, ss. 397

Lucyna Kopciewicz - Michał Mielczarek Polityka aktywizacji w powiatowym urzędzie pracy. Logika działania pola pomocowego, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW, 2020, ss. 271

Marcin Szumigraj - Ewa Dębska, Profile refleksyjności i typy karier. Perspektywa poradoznawcza, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2020, ss. 370

Aktualności i kronika

Joanna Nawój-Połoczańska, Agnieszka Skowrońska-Pućka - Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Między teorią a praktyką wspierania jednostki w życiu osobistym, edukacji i pracy, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań, 25 marca 2021 roku

Ewa Dębska, Monika Mazur-Mitrowska - Solidne podstawy - profesjonalne działania. XXXI konferencja szkoleniowa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Warszawa, 24-25 września 2021 roku

Joanna Kuźmińska-Zaucha - Doktorat Macieja Jeża: Wielowymiarowość poradnictwa w społeczności Tarahumara w Meksyku. Ujęcie interdyscyplinarne. Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław, 13 grudnia 2021 roku

Varia

Miika Kekki - Platformy łączące starszych i młodszych naukowców. Doświadczenia z trzech Szkół Letnich Europejskiego Programu Doktoranckiego z zakresu Poradnictwa i Doradztwa Zawodowego (ECADOC)

Thomas K. Kaiser, Olga Leśniak - Streszczenie wykładu Catherine Nafti-Malherbe Małoletni imigranci we Francji

Opublikowane: gru 31, 2021