Treść głównego artykułu

Abstrakt
Autorka wykorzystując imersjonistyczną koncepcję badań nad poradnictwem oraz przeprowadzając interpretację narracji współczesnych polskich emigrantów i do- kumentów autentycznych (listy emigrantów z Chłopa polskiego w Europie i w Ame- ryce – Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego), pokazuje, jakie doświadczenia wyniesione z życia przed emigracją oraz zdobyte na emigracji są znaczące zarów- no dla znalezienia się (dawniej i dziś) w roli radzącego się, jak i podjęcia w nowo powstałym środowisku roli doradcy. Przedstawia również procesy konstruowania samorodnego, incydentalnego poradnictwa oraz sposoby, rodzaje i miejsca orga- nizowania formalnego poradnictwa w polonijnych społecznościach emigranckich. Omawia niebezpieczeństwa takich działań oraz ukazuje ich różnice i podobieństwa.
Słowa kluczowe

polski emigrant w Anglii w Stanach Zjednoczonych w Niemczech poradnictwo formalne poradnictwo samorodne

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Agier, M. (2011). Managing the undesirables: Refugee camps and humanitarian government (D. Fernbach, Trans.). Cambridge: Polity.
 2. Appiah, K. A. (2006). Cosmopolitanism: Ethics in a world of strangers. New York: Norton.
 3. Aprile, S., Bertheleu, H., & Billion, P. (2013). Étrangers dans le berceau de la France? L’immigration en région Centre du XIX° siècle à nos jours. Tours‪: Presses universitaires François Rabelais.
 4. Arendt, H. (2006). Odpowiedzialność i władza sądzenia [Responsibility and judgment] (M. Godyń, Trans.). Warszawa: Prószyński i S-ka.
 5. Arthur, N. (2018). Infusing culture and social justice in ethical practices with all clients. In N. Arthur (Ed.), Counselling in cultural contexts: International and cultural psychology (pp. 3–28). Cham: Springer.
 6. Bańka, A. (2017). Evolution of needs and contexts of development in transnational vocational counselling (J. Ryniecki, Trans.). Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 6, 161–189. https://doi.org/10.34862/sp.2017.1
 7. Barker, C. (2005). Studia kulturowe: Teoria i praktyka [Cultural studies: Theory and practice] (A. Sadza, Trans.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 8. Bauman, Z. (2003). Wasted lives: Modernity and its outcasts. Oxford: Polity.
 9. Bauman, Z. (2016). Obcy u naszych drzwi [Strangers at our door] (W. Mincer, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology, 46(1), 5-34. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x
 11. Bigott, J. C. (2001). From cottage to bungalow: Houses and the working class in metropolitan Chicago, 1869–1929. Chicago: University Chicago Press.
 12. Bilewicz, M. (2008). Być gorszym: O reakcjach na zagrożenie statusu grupy własnej [Being inferior: On responses to threats to the status of one’s group ]. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Bukowczyk, J. (Ed.). (1996). Polish Americans and their history: Community, culture and politics. Pittsburgh: University of Pittsburgh.
 14. Fonseca, M. L., & Malheiros, J. (Eds.). (2005). Social integration and mobility: Education, housing and health. State of the art, IMISCOE Cluster B5. Lisbon: University of Lisbon.
 15. Goffman, E. (2005). Piętno: Rozważania o zranionej tożsamości [Stigma: Notes on the management of spoiled identity] (J. Tokarska-Bakir, & A. Dzierżyńska, Trans). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 16. Green, V. (1975). For God and country: The rise of Polish and Lithuanian consciousness in America, 1860-1910. Madison: State Historical Society of Winsconsin.
 17. Honneth, A. (2012). Degeneracje: Walka o uznanie na początku XXI wieku. Wstęp do wydania polskiego [Degenerations: The struggle for respect in the early 21st century: An introduction to the Polish edition]. In A. Honneth, Walka o uznanie: Moralna gramatyka konfliktów społecznych [The struggle for recognition: The moral grammar of social conflicts] (J. Duraj, Trans.) (pp. VII–XXVI). Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.
 18. Hume, D. (2005). Traktat o naturze ludzkiej [A treatise of human nature] (Cz. Znamierowski, Trans.). Warszawa: Fundacja Aletheia.
 19. Kantowicz, E. R. (1984). Polish Chicago: Survival through solidarity. In M. G. Holli, & P. d`a Jones (Eds.), Ethnic Chicago: Revised and expanded (pp. 214–238). Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company.
 20. Kargulowa, A. (2013). Why we need counsellogical research: Towards an anthropology of counselling (P. Poniatowska, Trans.). Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 2, 258–278. https://doi.org/10.34862/sp.2013.4
 21. Kaźmierska, K. (1997). Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne [Narrative interview – the technique and analytical terms]. In M. Czyżewski, A. Piotrowski, & A. Rokuszewska-Pawełek (Eds.), Biografia a tożsamość narodowa [Biography and national identity] (pp. 35–44). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 22. Kępiński, A. (1972). Rytm życia [The rhythm of life]. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 23. Kieniewicz, S. (1985). The emancipation of the Polish peasantry. Chicago: Chicago University Press.
 24. Oestreicher, R. J. (1986). Solidarity and fragmentation: Working people and class consciousness in Detroit, 1875–1900. Champaign: University of Illinois Press.
 25. Pacyga, D. (1991). Polish immigrants and industrial Chicago: Workers on the South Side, 1880–1922. Chicago: University Chicago Press.
 26. Pacyga, D. (1997). Chicago’s 1919 race riot: Ethnicity, class, and urban violence. In R. Mohl (Ed.), The making of urban America (pp. 187–207). Wilmington: Scholarly Resource.
 27. Parot, J. (1981). Polish Catholics in Chicago, 1850–1920. DeKalb: Northern Illinois University Press.
 28. Pienkos, D. (1991). For your freedom through ours: Polish-Americans efforts on Poland’s behalf, 1863–1991. New York: Columbia University Press.
 29. Piorunek, M. (2015). Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej [Dimensions of counselling and social support: An interdisciplinary perspective]. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 30. Siarkiewicz, E. (2010). Przesłonięte obszary poradnictwa: Realia-iluzje-ambiwalencje [The veiled areas of counselling: Realities, illusions, ambivalences]. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 31. Słowik, A. (2013). Trzy fale powojennej emigracji: O doświadczeniach biograficznych polskich emigrantów z Newcastle upon Tyne [Three waves of post-war emigration: On the biographical experiences of Polish emigrants in Newcastle upon Tyne]. Kraków: Oficyna Wydawnicza. Impuls.
 32. Słowik, A. (2016). Transnarodowe sieci poradnicze polskich emigrantów [Transnational counselling networks of Polish emigrants]. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 33. Słowik, A. (2017). Problems in transnational environment of second-generation Polish emigrants in Germany (K. Byłów-Antkowiak, Trans.). Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 6, 242-262. https://doi.org/10.34862/sp.2017.5
 34. Sundar, P. (2009). Multiculturalism. In M. Gray, & S.A. Webb (Eds.), Social work: Theories and methods (pp. 98–108). London: Sage.
 35. Szejnert, M. (1972). Borowiki przy ternpajku [Boletuses near the turnpike]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 36. Thomas, I., & Znaniecki, F. (1918). The Polish peasant in Europe and America. Monograph of an immigrant group: Volume 2. Primary-group organization. Boston: Gorham Press.
 37. Thomas, I., & Znaniecki, F. (1919). The Polish peasant in Europe and America. Monograph of an immigrant group: Volume 3. Life-record of an immigrant. Boston: Gorham Press.
 38. Thomas, I., & Znaniecki, F. (1920). The Polish peasant in Europe and America. Monograph of an immigrant group: Volume 5. Organization and Disorganization in America. Boston: Gorham Press.
 39. Thomas, I., & Znaniecki, F. (1976). Chłop polski w Europie i w Ameryce [The Polish Peasant in Europe and America] (tłum. A. Bartkowicz). Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, tom 5.
 40. Valtonen, K. (2008). Social work and migration. Farnham: Ashgate.
 41. Wojtasik, B. (1997). Warsztat doradcy zawodu: Aspekty pedagogiczno-psychologiczne [The toolkit of vocational counsellors: Educational and psychological aspects]. Warszawa: Wyd. Szkolne PWN.