Treść głównego artykułu

Abstrakt

Tekst ukierunkowany jest na refleksję nad pojęciem oraz praktykowaniem doradztwa, które wiąże się z potwierdzaniem przez uczelnie efektów uczenia się osiągniętych przez kandydatów na studia rożnymi, także nieformalnymi drogami (Recognition of Prior Learning, RPL). Temat wydaje się szczególnie aktualny w Polsce, gdzie dopiero od półtora roku legalnie funkcjonują uczelniane procedury w tym zakresie. Z perspektywy rezultatów kilku projektów zorientowanych na kształcenie kadr akademickich, zaangażowanych w te procedury, a także w kontekście doświadczeń polskiego Zespołu Ekspertów Bolońskich, przedstawiane jest podejście do zagadnienia „doradztwa RPL”.

Słowa kluczowe

doradztwo RPL potwierdzanie efektów uczenia się uczenie się przez całe życie

Szczegóły artykułu

Referencje

  Alheit, P. (1994). The “biographical question” as a challenge to adult education. International Review of Education, 40(3-5), 283-298.
  Dominice, P. (2000). Learning from our lives: Using educational biographies with adults. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
  Dominice, P. (2006). Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych (M. Kopytowska, Trans.). Łódź, PL: Wydawnictwo WSH-E.
  European University Association (2009). European universities’ charter on lifelong learning. Brussels: European University Association.
  Kargulowa, A. (2005). O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu. Podręcznik akademicki [On the theory and practice of counselling: Varieties of counsellogical discourse. A university handbook]. Warszawa, PL: Wyd. Nauk. PWN.
  Kozdrowicz, E. (2003). Poradnictwo w teorii i praktyce [Counselling in theory and practice]. In T. Pilch & I. Lepalczyk (Eds.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie [Social pedagogy: The human in a changing world] (pp. 319-339). Warszawa, PL: Wyd. Żak.
  Leszczyńska-Rejchert, A. (2005). Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości [Supporting the elderly: Towards a pedagogy of old age]. Olsztyn, PL: Wyd. UWM.
  Mendel, M. (2013). Humanistyczny wymiar misji społecznej uczelni [The humanistic dimension of the university’s social mission]. In J. Woźnicki (Ed.), Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku [The mission and service of the university in the 21st century] (pp. 110-120). Warszawa, PL: Instytut Społeczeństwa Wiedzy Fundacji Rektorów Polskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
  Merrill, B. (2014). Determined to stay or determined to leave? A tale of learner identities, biographies and adult students in higher education. Studies in Higher Education, 40(10), 1859-71. DOI: 10.1080/03075079.2014.914918.