Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Cassirer, E. (2017). Esej o człowieku. Wprowadzenie do filozofii ludzkiej kultury (przeł. A. Staniewska). Warszawa: Wydawnictwo ALETHEIA.
  2. Foucault, M. (2000). Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych (przeł. T. Komendant, t. 1). Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
  3. Fromm, E. (2016). Zapomniany język: wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów (przeł. K. Płaza). Kraków: Vis-à-vis Etiuda.
  4. Propp, W. (2011). Morfologia bajki magicznej (przeł. P. Rojek). Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos".