Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Bakiera, L. (2009). Wartość małżeństwa w rozwoju człowieka dorosłego. [The value of marriage in adult development]. In B. Harwas-Napierała (Ed.), Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka [Family as a value in human development]. Wydawnictwo Naukowe UAM.
  2. Bee, H. (2014). Lifespan Development. [Psychologia rozwoju człowieka]. Wydawnictwo Zysk i S-ka, tł. Aleksander Wojciechowski.
  3. Braun-Gałkowska, M. (1985). Miłość aktywna. Psychiczne uwarunkowania powodzenia w małżeństwie [Active love: Psychological determinants of success in marriage]. Instytut Wydawniczy PAX.
  4. Górniak, L. (2003). Konstruktywizm a zmiany w praktyce psychoterapeutycznej [Constructivism and change in psychotherapeutic practice]. In L. Górniak & B. Józefik (Eds.), Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji [The evolution of systems thinking in family therapy: From cybernetic metaphor to dialogue and narratives]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  5. Kawińska, M. (2010). Małżeństwo-rodzina w wymiarze społecznym. [Marriage-family in the social dimension]. In S. Zaręba (Ed.), Rodzina. Religia. Społeczeństwo. Polacy 2009 w diagnozie socjologicznej [Family. Religion. Society: Poles 2009 in sociological diagnosis]. Wydawnictwo UKSW.
  6. Łobodzińska, B. (1975). Młodość, miłość, małżeństwo [Youth, love, marriage]. KiW.
  7. Malewska, H. (1972). Kulturowe i psychospołeczne determinanty życia seksualnego [Cultural and psychosocial determinants of sexual life]. PWN.
  8. Ogrodzka-Mazur, E. (2003). Dziecko w rodzinie ‘przy dorosłych,’ czyli o dawnych koncepcjach wychowania i ich odniesieniach do współczesności [The child in the family ‘at the side of adults’: Or, on the past concepts of upbringing and their relevance to the present day]. In. B. Dymara & E. Ogrodzka-Mazur (Eds.), Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym [The child in the world of literature and contemporary life]. Oficyna Wydawnicza Impuls.
  9. Ostoja-Zawadzka, K. (1999). Cykl życia rodzinnego [Family life cycle]. In B. de Barbaro (Ed.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. [Introduction to a systems understanding of the family]. Wyd. UJ. Trawińska, M. (1977). Bariery małżeńskiego sukcesu [Barriers to marital success]. KiW.