Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Bourdieu P., Wacqant L. (2006) Logika pól, [w:] A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, (t. 2), Warszawa, Wyd. Nauk. SCHOLAR.
  2. Giddens A. (2006) Socjologia, przeł. A. Sulżycka, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
  3. Sztompka P. (2007) Socjologia, Kraków, Znak.
  4. Sztompka P., Bogunia-Borowska M. (2008) Socjologia codzienności, Kraków, Znak.