Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

    Kargulowa A. (red.) (2009) Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu, Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
    Kwaśnica R. (1994) Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju, Wr ocław, Wrocławska Oficyna Nauczycielska.
    Śliwerski B. (2010) Myśleć jak pedagog, Sopot, GWP.T
    ischner J. (1980) Bezdroża spotkania, „Analecta Cracowiensia, nr XII”.
    Wojtasik B. (1993) Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa, Wrocław Wyd. UWr.