Treść głównego artykułu

Abstrakt

Niniejszy tekst przedstawia doświadczenia, wyniesione z wykorzystania, w pracy dydaktycznej, programu stworzonego przez grupę francuskich badaczy „Schemat Analizy Przemocy” (Courbes de Deconstruction de la Violence/ Krzywe dekonstrukcji przemocy). Zastosowanie programu miało charakter swego rodzaju eksperymentu, przeprowadzonego podczas zajęć dydaktycznych, realizowanych w programie studiów magisterskich z zakresu pracy socjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Korzystając z teoretyzacji wspomnianego podejścia, opartej na metodologii badań instytucjonalnych, semiotyce i filozofii pragmatycznej, w artykule przedstawiono, w jaki sposób zespół specjalistów może uwolnić się od „pułapek” relacji i wypracować nowe sposoby wyrażania myśli, dzięki współpracy i debacie inspirowanej teorią Deweya. Stając się „wspólnotą dociekań”, zespoły studentów starały się zbudować wspólne interpretacje, aby przez odejście od zazwyczaj znanych sposobów odczytywania znaków, stworzyć nową perspektywę oceny sytuacji krytycznych, pozwalającą na lepsze zrozumienie tych sytuacji i w rezultacie zaplanowanie bardziej przemyślanych działań.

Słowa kluczowe

socjokliniczna interwencja mediacja współpraca instytucja organizacja ucząca się

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Anzieu, D. (1971). «L’illusion groupale», Nouvelle Revue de Psychanalyse, 4, s. 73–93.
 2. Ardoino, J. (1972). «Préface à l’œuvre de M. Lobrot», La Pédagogie Institutionnelle, l’école vers l’autogestion (s. vii–xxx). Paris : Gauthier-Villars.
 3. Ardoino, J. (1977). Éducation et Politique, pour un projet d’éducation dans une perspective socialiste (Propos actuels sur l’éducation II). Paris : Gauthier-Villars.
 4. Ardoino, J., Dubost, J., Lévy, A., Guattari, F., Lapassade, G., Lourau, R. & Mendel, G. (1980).
 5. L’Intervention Institutionnelle. Paris: Petite Bibliothèque Payot.
 6. Argyris, C., & Schön, D. (1978). Organizational Learning. A Theory of Action Perpsective. Reading, MA: Addison-Wesley.
 7. Balat, M. (2003). «Violence et Inscription», ressource en ligne, accédée le 10 février 2018: http://www.balat.fr/Violence-et-inscription.html.
 8. Burke, K. (1955). «Linguistic Approaches to Problems of Education», [w:] N.B. Henry (red.), Modern Philosophies and Education: The Fifty-Fourth Yearbook of the National Society
 9. for the Study of Education, Part 1 (s. 259–303). Chicago: University of Chicago Press.
 10. Cardan, P. (1965). «Marxisme et théorie révolutionnaire», S. Ou B., 39, s. 16–66.
 11. Casanova, R., Cellier, H., & Robbes, B. (2005). Situations violentes à l’école : comprendre et agir. Paris: Hachette.
 12. Dewey, J. (1938). Logic. The Theory of Inquiry. New York, NY: Henry Holt & Company.
 13. Dubost, J. (1987). L’Intervention Psychosociologique. Paris: PUF.
 14. Enriquez, E. (1997). Les Jeux du Pouvoir et du Désir dans l’Entreprise. Paris: Desclée de Brouwer.
 15. Freinet, C. (1994). Œuvres complètes (2 tomes). Paris: Seuil.
 16. Habermas, J. (1968/1976). Connaissance et Intérêt (rééd. Tel). Paris: Gallimard.
 17. Imbert, F. (1992). Vers une clinique du pédagogique: un itinéraire en sciences de l’éducation. Vigneux: Matrice.
 18. Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation. Cambridge, MA: University of Cambridge Press.
 19. Lourau, R. (1970). L’Analyse Institutionnelle. Paris: Minuit.
 20. Lourau, R. (1997). La Clé des Champs. Paris: Anthropos.
 21. Monceau, G. (éd.) (2017). Enquêter ou intervenir? Effets de la recherche socio-clinique. Nîmes: Champ Social.
 22. Oury, F., & Vasquez, A. (1967). Vers une Pédagogie Institutionnelle? Paris: Maspéro.
 23. Pain, J. (1993). Pratique de l’Institutionnel, Recherche-intervention, Recherche-formation dans le champ Éducatif. Thèse de Doctorat, sous la direction de Jacques Natanson. Nanterre:
 24. Université Paris X.
 25. Peirce, C.S. (1931–1958). Collected Papers of Charles Sanders Peirce, ed. by C. Hartshorne,
 26. P. Weiss, and A.W. Burks. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 27. Pesce, S. (2011). «Pour une lecture krisique de l’acte éducatif». Spécificités, 2011/1(4),
 28. –174.Pesce, S. (2016). « Les Intuitions Édusémiotiques des Grands Pédagogues : Engagement Sémiotique, Théorie de l’Enquête et Narrativité». Semiotica, 2016/4(212), s. 155–178.
 29. Pesce, S. (2018, sous presse). «Signs, significance and semioses in the classroom: multimodality, narrativity, dialogism and rhetoric as cornerstones of a fully semiotic perspective
 30. on teaching and learning». In: A. Stables, W. Nöth, A. Olteanu, S. Pesce & E. Pikkarainen, Semiotic Theory of Learning. New perspectives in the Philosophy of Education. New York, NY: Routledge.
 31. Rousseau, J.-J. (1762/1966). L’Émile, ou de l’Éducation (réédition GF Flammarion). Amsterdam: J. Néaulme.
 32. Senge, P. (1990). The Fifth Discipline. The Art and Practice of the Learning Organization. New York, NY: Doubleday.
 33. Stoll, L., & Kools, M. (2017). «The School as a Learning Organisation: a Review Revisiting and Extending a Timely Concept». Journal of Professional Capital and Community, 2/1(1), s. 2–17.
 34. Thomas, W.I., & Znaniecki, F. (1918–1998). The Polish Peasant in Europe and America. Monograph of an immigrant group. Chicago: The University of Chicago Press.
 35. Tochon, F.V. (2002). «Semiotic consciousness in education: an introduction», International Journal of Applied Semiotics, 3(2), s. 3–8.
 36. Wenger, EE. (1999). Communities of Practice. Learning, Meaning and Identity. Cambridge, MA: University of Cambridge Press.