Treść głównego artykułu

Abstrakt

Od samego ich zarania celem większości działań podejmowanych w ramach „poradnictwa konstruowania życia” (zwanego poprzednio doradztwem zawodowym, poradnictwem kariery lub edukacją kariery) opracowanych w XX wieku była pomoc w podjęciu dostępnych funkcji zawodowych, a szczególnie płatnego zatrudnienia. Jednakże głębokie kryzysy, które nękają świat, powinny skłonić nas do zastanowienia, w jakim stopniu formy organizacji pracy, a także organizacji wymiany wytworów pracy, przyczyniły się do wywołania tych kryzysów. Owe formy organizacji, choć bardzo wydajne, niosą szkodliwe skutki tak dla całej planety (zanieczyszczenie środowiska, kurczenie się zasobów naturalnych itd.), jak i dla zdrowia oraz procesów konstruowania siebie znacznej liczby pracowników (wyczerpanie, stres, poczucie braku wartości, wypalenie, choroby zawodowe, depresja, samobójstwa itd.). Ale praca nie jest równoznaczna jedynie z płatną posadą. Rożne formy pracy (np. prace domowe) wymienia się w trybach innych niż monetarne. Praca pełni w rzeczy samej psychologiczną funkcję praxis, co oznacza, że zaangażowanie w wytwarzanie dóbr i usług umożliwia ludziom zaspokojenie potrzeby osiągnięć. Biorąc pod uwagę to, że dzięki pracy jednostki pragną czegoś dokonać i osiągnąć samospełnienie, można opracować działania wpierające konstruowanie życia, w których ważnym względem będzie budowanie zrównoważonego ludzkiego świata. Takie działania powinny zasadniczo opierać się na refleksji radzących się, w której chęć włączenia się w dzisiejszy świat pracy byłaby drugorzędna wobec naczelnej troski o to, aby dzięki ludzkim i godnym zajęciom i czynnościom przyczynić się do rozwoju dobrego życia z innymi i dla innych oraz podtrzymać ciągłość zrównoważonego, autentycznego ludzkiego życia na ziemi.

Słowa kluczowe

konstruowanie siebie godna praca etyczny zamysł zasada odpowiedzialności działania poradnictwa konstruowania życia zrównoważony rozwój organizacja pracy

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bergson, H. (1907). L’évolution créatrice [Creative evolution]. Paris: Felix Alcan. Clot, Y. (1999). La fonction psychologique du travail [The psychological function of work]. Paris: PUF.
 2. Dejours, C. (2009). Travail vivant. 1. Sexualité et travail. 2. Travail et émancipation [Working. 1. Sexuality and work. 2. Work and emancipation]. (2 vols.). Paris: Payot.
 3. Dubar, C. (1998). La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles (2eme edition revue) [Socialization: The construction of social and professional identities, 2nd edition]. Paris: Armand Colin.
 4. Friedmann, G. (1950). Ou va le travail humain? [Where is human(e) working heading ?]. Paris: Gallimard.
 5. Graeber, D. (2013). On the phenomenon of bullshit jobs. Strike! Magazine. http://strikemag.org/bullshit-jobs/ (Retrieved 2 August, 2016).
 6. Guichard, J. (2016). Career guidance, education, and dialogues for a fair and sustainable human development. In J. Guichard, V. Drabik-Podgorna, & M. Podgorny (Eds.), Counselling and dialogues for sustainable human development (pp. 17-43). Toruń, PL: Wyd. Adam Marszałek.
 7. ILO (International Labour Organization) (2001). Reducing the decent work deficit: A global challenge. International conference 89th session 2001 (Report to the Director General). Geneva: International Labour Organization.
 8. ILO (International Labour Organization) (2008). ILO Declaration on social justice for a fair globalization adopted by the International Labour Conference at its Ninety-seventh Session, Geneva, 10 June 2008. Geneva: International Labour Organization.
 9. Jonas, H. (1979). Das Prinzip Verandvwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation [The imperative of responsibility: In search of an ethics for the technological age]. Frankfurt, GE: Insel.
 10. Kargulowa, A. (2016). Discourses of counsellogy: Toward an anthropology of counselling. Krakow, PL: Towarzystwo Naukowe – Societas Vistulana.
 11. Lallement, M. (2007). Le travail. Une sociologie contemporaine [A contemporary sociology approach to work]. Paris: Gallimard (Folio essais).
 12. Linhart, D., (2015). La comédie humaine du travail: De la déshumanisation taylorienne a la sur-humanisation managériale [The human comedy of work: From Taylor’s dehumanization to managerial over-humanization]. Toulouse, FR: Editions Eres.
 13. Maree, J. G. (2013). Counselling for career building: Connecting life themes to construct life portraits. Turning pain into hope. Rotterdam, NL: Sense Publishers.
 14. Maslow, A. (1954). Motivation and personality. New York: Harper.
 15. Meda, D. (2007). Le travail [Work]. Paris: PUF (Que sais-je?).
 16. Meda, D., & Vendramin, P. (2013). Réinventer le travail [Reinventing work]. Paris: PUF.
 17. Ricoeur, P. (1990). Soi-meme comme un autre [Oneself as another]. Paris: Editions du Seuil.
 18. Rolo, D. (2015). Mentir au travail [Lying at work]. Paris: PUF.
 19. Smith, A. (1776). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (1st ed.). London: W. Strahan & T. Cadell.