Osoby zainteresowane recenzowaniem tekstów dla naszego czasopisma uprzejmie prosimy o rejestrację w bazie recenzentów. 

Więcej informacji można znaleźć w zakładce Procedura recenzyjna.

Dodatkowe informacje dotyczące rejestracji pojawią się wkrótce.